Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale INOVATISTIC S.R.L., cu sediul in Salonta, Tudor Vladimirescu Nr. 8, Judetul Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/915/2021, avand cod de identificare fiscala RO44048043, in calitate de operator de date cu caracter personal.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de internet https://www.piese3d.ro, la care ne vom referi in continuare cu denumirea "site-ul".

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Daca sunteti client al site-ului, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume si prenume
 • Numar de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Adresa de livrare
 • Date referitoare la modul in care utilizati Site-ul (de exemplu, comportamentul /preferintele /obisnuintele dumneavoastra in cadrul domains
 • Precum si orice alte categorii de date pe care le furnizati in mod direct in contextul crearii contului de utilizator, in contextul plasarii unei comenzi prin intermediul Site-ului sau in orice alt mod care rezulta din utilizarea Site-ului

B. Daca sunteti vizitator al Site-ului, INOVATISTIC S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizati:

 • In mod direct in contextul utilizarii Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizati in cadrul sectiunii de contact / intrebari / reclamatii, in masura in care ne contactati in acest fel
 • In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigarii, istoricul cautarilor, sistem de operare folosit, pagini vizualizate, URL-uri complete, secventa de click-uri catre, prin si de la Site-ul nostru, informatii sau produse vizualizate / cautate, durata vizitelor pe anumite pagini, informatii privind interactiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor

2. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

A. Daca sunteti client al Site-ului, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre dumneavoastra si INOVATISTIC S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastra asupra starii comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza contractul incheiat intre dumneavoastra si INOVATISTIC S.R.L., definit in cuprinsul Termenelor si Conditiilor https://piese3d.ro/termeni-si-conditii. Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea derularii raporturilor contractuale dintre dumneavoastra si INOVATISTIC S.R.L.
 • pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin INOVATISTIC S.R.L. in contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligatiilor in materie fiscala, precum si in materie de arhivare.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop este necesara in baza unor obligatii legale. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este necesara. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea INOVATISTIC S.R.L. de a respecta obligatiile legale care ii revin si deci in imposibilitatea de a va oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms) de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de INOVATISTIC S.R.L., prin intermediul Site-ului.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
  Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul crearii contului, sau ulterior crearii contului, la sectiunea datele mele.
  Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale. In plus, puteti sa va dezabonati prin accesarea sectiunii "Datele mele".
  Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
 • in scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinte de consum, in principal, in vederea imbunatatiri experientei oferite pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al INOVATISTIC S.R.L. de a imbunatati permanent experienta clientilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

B. Daca sunteti vizitator al Site-ului, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail, sms), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de INOVATISTIC S.R.L., prin intermediul Site-ului.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.
  Va puteti exprima consimtamantul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casutei corespunzatoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site.
  Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicari comerciale puteti folosi optiunea de la finalul fiecarui e-mail/ sms continand comunicari comerciale.
  Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.
 • pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a imbunatati experienta dumneavoastra oferita pe Site.
  Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al INOVATISTIC S.R.L. de a asigura functionarea corecta a Site-ului, precum si pentru a imbunatati permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.
  Furnizarea datelor dumneavoastra in acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

3. Durata pentru care va prelucram datele

INOVATISTIC S.R.L. va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care sunteti client, vom prelucra datele dumneavoastra pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina INOVATISTIC S.R.L. (de ex, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

In cazul in care solicitati stergerea contului, insa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi inregistrata numai dupa livrarea produselor si finalizarea ultimei comenzi active.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, INOVATISTIC S.R.L. va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de INOVATISTIC S.R.L. pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

4. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Nu inchiriem / vindem datele dumneavoastra cu caracter personal catre terte parti.

Pe langa operator, in anumite situatii, datele pot fi accesibile pentru terte parti precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, daca este necesar, ca persoane imputernicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract sa mentina confidentialitatea datelor si sa le foloseasca exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal catre autoritatile publice centrale / locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului
 • in situatiile in care aceasta comunicare ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati persoanelor vizate, obtinute ca urmare a participarii lor la diverse campanii promotionale organizate de catre INOVATISTIC S.R.L. prin intermediul Site-ului
 • pentru mentinerea, personalizarea si imbunatatirea Site-ului si a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre INOVATISTIC S.R.L. pot fi transferate in afara Romaniei, dar doar catre state din Uniunea Europeana.

6. Drepturile de care beneficiati

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare - dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre INOVATISTIC S.R.L., conform celor descrise in prezentul document
 • dreptul de acces la date dreptul de a obtine confirmarea din partea INOVATISTIC S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc
 • dreptul la rectificare - dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre INOVATISTIC S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, ("dreptul de a fi uitat") - se aplica anumite conditii; Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, INOVATISTIC S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, in anumite conditii
 • dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre INOVATISTIC S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege
 • dreptul la opozitie
  - in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos
  - in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al INOVATISTIC S.R.L. sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care INOVATISTIC S.R.L. poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta
  - in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile mentionate mai sus, va rugam sa va adresati la adresa de email: hello@piese3d.ro

7. Confidentialitatea minorilor

INOVATISTIC S.R.L. nu contacteaza cu buna stiinta sau nu colecteaza informatii de la persoane cu varsta sub 16 ani. Site-ul nu are ca scop solicitarea de informatii de orice fel de la persoane cu varsta sub 16 ani.

Daca printr-o eroare intram in posesia unor astfel de informatii si suntem instiintati de acest lucru, vom obtine consimtamantul parental adecvat pentru a utiliza aceste informatii sau, in cazul in care nu este posibil, vom sterge informatiile de pe serverele noastre.

8. Web-site-uri terte

Aceasta Politica de Confidentialitate nu abordeaza si nu suntem responsabili pentru caracterul confidential al informatiilor sau altor practici ale unor web-site-uri terte, inclusiv ale oricarei terte parti care opereaza orice web-site sau proprietate web (inclusiv dar nelimitativ, orice aplicatie) care este disponibila prin intermediul acestui Site sau catre care acest Site contine un link de trimitere.

Disponibilitatea sau includerea unui link catre orice asemenea web-site nu implica sustinerea acestuia de catre INOVATISTIC S.R.L. sau responsabilitatea in orice forma a INOVATISTIC S.R.L. pentru acest web-site, iar prezenta Politica de Confidentialitate nu se aplica acelor web-site-uri.

Va incurajam sa cititi politica de confidentialitate aferenta fiecarui Site tert pe care il accesati.

9. Modificari in politica de confidentialitate

Daca consideram ca este necesara o schimbare al Politici de confidentialitate, vom publica respectivele modificari in aceasta pagina pentru a va informa cu privire la tipurile de informatii pe care le colectam si modul in care le utilizam

Orice modificari aduse acestei Politici de Protectie a Datelor vor intra in vigoare la momentul postarii Politicii de Protectie a Datelor revizuite pe Site. Prin continuarea utilizarii Site-ului ulterior acestor modificari inseamna ca acceptati Politica de Protectie a Datelor revizuita si sunteti de acord cu aceste modificari.

Boxed:

Sticky Add To Cart